เว็บสล็อตวอเลท Monkeypox Tracker: Dashboard

เว็บสล็อตวอเลท Monkeypox Tracker: Dashboard

เว็บสล็อตวอเลท มีการระบุกรณีของโรคฝีในลิงหลายกรณีในประเทศต่างๆ ทั่วโลกซึ่งปกติไม่เป็นโรคนี้ และตอนนี้แดชบอร์ดกำลังช่วยติดตามการระบาดในปัจจุบัน

แดชบอร์ดซึ่งสร้างโดยวิศวกรการจัดการชาวอิตาลี อันโตนิโอ คาราเมีย ซึ่งได้สร้างไซต์ที่คล้ายกันสำหรับ COVID-19 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาษที่ได้รับการยืนยันและต้องสงสัยทั้งหมดทั่วโลก รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เช่น การรักษาในโรงพยาบาล

ผู้ติดเชื้ออีสุกอีใส เว็บสล็อตวอเลท

บุคคลที่ติดเชื้อไวรัส Monkeypox แดชบอร์ดช่วยติดตามการระบาดในปัจจุบัน

มารยาทการถ่ายภาพของ CDC/GETTY IMAGES

โรคฝีฝีดาษเป็นโรคที่พบได้ยากซึ่งเกิดจากไวรัสซึ่งส่วนใหญ่พบในป่าฝนเขตร้อนของแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก แม้ว่าจะมีการระบุกรณีนอกพื้นที่นี้เป็นครั้งคราว ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางมายังภูมิภาคนี้

โรคนี้มักเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยมีอาการอื่นๆ เช่น ผื่นและต่อมน้ำเหลืองบวม แม้ว่าโรคนี้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ได้

อาการต่างๆ มักจะเกิดขึ้นระหว่างสองถึงสี่สัปดาห์ โดยโรคมักจะหายได้เอง ไม่มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเฉพาะเจาะจงที่หาได้ทั่วไปเพื่อต่อสู้กับไวรัส

ไวรัสโรคฝีฝีดาษมาในสองรูปแบบหลัก: คลดแอฟริกาตะวันตกและคลาดแอฟริกากลาง ทั้งสองอย่างนี้มีศักยภาพที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายแรกอยู่ที่ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่อย่างหลังอาจสูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก

ไวรัสไม่สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายและต้องสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลหรือสัตว์ที่ติดเชื้อหรือวัสดุที่ปนเปื้อนไวรัส

จากข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่บนแดชบอร์ด พบว่ามีผู้ป่วยอีสุกอีใสที่ได้รับการยืนยันและต้องสงสัยทั้งหมด 110 รายนอกภูมิภาคเฉพาะถิ่น ได้รับการยืนยันแล้ว 39 รายการ ขณะที่อีก 71 รายการเป็นที่น่าสงสัย

กรณีที่ไม่เฉพาะถิ่นส่วนใหญ่ได้รับการระบุในยุโรป ทำให้เป็นการระบาดของโรคที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นในทวีปยุโรป

เว็บสล็อตวอเลท Monkeypox Tracker: Dashboard

ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันส่วนใหญ่พบในโปรตุเกส สเปน และสหราชอาณาจักร ซึ่งมีรายงาน 14, 7 และ 9 รายตามลำดับ โปรตุเกสและสเปนยังมีคดีต้องสงสัยอีกมากกว่า 40 คดีระหว่างพวกเขา ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันอื่น ๆ ได้รับการระบุในอิตาลี เบลเยียม สวีเดน เยอรมนี และฝรั่งเศส

นอกยุโรป เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีฝีดาษในลิงชนิดหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งได้รับการยืนยันหนึ่งและสองครั้งตามลำดับ เช่นเดียวกับในออสเตรเลีย จากการติดตามพบว่ามีรายงานผู้ต้องสงสัยอีก 20 รายในแคนาดา

ขณะนี้ไม่ทราบว่ากรณีต่างๆ

มีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ และยังไม่ชัดเจนว่าบุคคลที่เป็นปัญหาได้รับเชื้อไวรัสอย่างไร ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มการติดเชื้อล่าสุดและวิธีเกิดขึ้น

เชื้อไวรัส monkeypox เป็นเชื้อที่มาจากสัตว์ แต่สามารถก่อโรคในคนได้ ค้นพบครั้งแรกในลิง ในปี พ.ศ.2501 ที่ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เนื่องจากโรคนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคฝีดาษ (smallpox) มาก แยกได้ยากจากลักษณะอาการทางคลินิก จึงมีรายงานโรคอีกครั้งหนึ่งในคน หลังจากที่โรค smallpox ได้ถูกกวาดล้างจากโลกไปแล้ว โดยโรค monkeypox ได้เริ่มมีการรายงานการระบาดในคน ในปี พ.ศ.2513 ที่ทวีปแอฟริกากลาง และ แอฟริกาตะวันตก โดยประเทศที่พบมากที่สุดคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งการระบาดครั้งนี้พบผู้ป่วยมากถึง338 ราย ประมาณร้อยละ 70 เป็นการแพร่กระจายจากสัตว์สู่คน (1, 2)

พื้นที่ที่เป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญของโรค monkeypox คือ พื้นที่แถบทวีปแอฟริกากลาง และ แอฟริกาตะวันตก (2) ซึ่งหลังจากปี พ.ศ.2513 การระบาดของโรค monkeypox ยังคงเกิดขึ้นใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และทวีปแอฟริกาตอนกลาง และตะวันตกเป็นระยะๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546

มีการระบาดนอกพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรก ในแถบซีกโลกตะวันตก พบผู้ป่วยทั้งหมด 47 ราย ซึ่งได้รับเชื้อจากกระรอกพันธุ์ prairie dogs ซึ่งได้รับเชื้อมาจากกระรอก และหนูจากสาธารณรัฐกานาอีกทอดหนึ่ง หลังจากนั้นก็ไม่มีการระบาดของโรคนอกพื้นที่เสี่ยงอีกเลยตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา มีแต่รายงานนักท่องเที่ยวที่ไปรับเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงเป็นระยะๆ (1, 2) 

อย่างไรก็ตามในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานการระบาดโรค monkeypox นอกพื้นที่เสียงอีกครั้ง โดยจากข้อมูล ตั้งแต่ 13 – 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พบผู้ป่วยจากทั้งหมด 23 ประเทศ ซึ่งประเทศเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่อยู่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปยุโรป (รูป 1) จากข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พบผู้ป่วยโรค monkeypox สะสม

ที่ได้รับการตรวจยืนยันแล้วทั้งหมด 257 คน ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยกำลังได้รับการตรวจยืนยัน 120 คน พบมากที่สุดที่สหราชอาณาจักร จำนวน 106 คน รองลงมาคือ สาธารณรัฐโปรตุเกส 49 ราย โดยที่ผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในผู้ป่วยเหล่านี้ (3)

นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 องค์การอนามัยโลกยังได้รับรายงานการระบาดหนักในประเทศแถบแอฟริกากลาง และตะวันตก พบผู้ป่วยสูงถึง 1365 คน มีผู้เสียชีวิต 69 คน โดยประเทศที่พบมากที่สุดคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จำนวน 1248 คน เสียชีวิต 58 คน (3)

จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for disease control and prevention, U.S. CDC) ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 มีรายงานผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกา กระจายตามรัฐต่างๆ ทั้งหมด 21 คน พบมากที่สุดที่นครนิวยอร์ก 4 คน รองลงมา คือ รัฐแคลิฟอร์เนีย 4 คน  เว็บสล็อตวอเลท

Credit by : ufabet